Výstup praotce Čecha na Říp


Už od začátku září plánovaly sedmé třídy výstup praotce Čecha na Říp. Utvořili jsme skupiny, v hodinách výtvarné výchovy vytvořili vlajky, erby, znaky, v hodině rodinné výchovy vizitky se slovanskými jmény a v hodině literatury si povídali o kostýmech, pověstech,... Nadešel den D. Ráno před osmou hodinou jsme se všichni sešli ve třídě a převlékali se do kostýmů starých Slovanů. V 8:00 hod. jsme se vydali k autobusu, kde už na nás čekali zaměstnanci DDM také v kostýmech. Pan Tomáš Kvasný jako praotec Čech, Alenka Hlaváčková jako Ctirada a Mirka Moštková jako Zdislava.

Cestou autobusem k Řípu nám pan řidič na videu pustil krátký film Pověsti české. Pod Řípem jsme dostali pracovní list a kartu na body. Cestou na Říp jsme plnili různé soutěže např. přenášení raněných, lov zvěře a stavění příbytku. Po dlouhé cestě jsme došli na Říp, praotec Čech k nám pronesl řeč a ptal se nás, jak se tato země bude jmenovat. Zvolali jsme: Tvým, tvým jménem ať se nazývá!, někteří z nás si prohlédli vnitřek rotundy, jiní si poslechli referáty, které pro ně připravili spolužáci, objali jsme rotundu a změřili její objem, a nakonec jsme se občerstvili. Po svačině jsme začali vyrábět luky a šípy, misky, ze kterých nesměla vytéci voda, a šperky. A tato soutěž byla poslední. Dostali jsme za ní body, a bratr Lech v podání Jakuba Stehlíka se rozloučil s námi Čechy a vydal se směrem ke Kouřimi a my šli dolů. Před odjezdem jsme hledali poklad plný sladkostí, poděkovali všem dospělým, kteří pro nás připravili zajímavý den plný aktivit. Ptáte se, kdo vyhrál bodovací soutěž? Vždyť je to jedno, všichni jsme se bavili. Výlet se mi moc líbil, počasí nám přálo a všichni jsme byli spokojení.
Lucka