Milé přijetí v archivu 18.10.2017

Dne 18. října naše 6. B třída spolu s naší paní učitelkou Mgr. M. Antonínovou navštívila mělnický archiv. Přijal nás pan Dalibor Státník, ředitel archivu. Jeho přednáška byla moc zajímavá a hlavně jsme se dozvěděli něco o historii našeho města Mělník od dalších přednášejících. Pak jsme si prohlédli starobylé knihy a středověké listiny. A naše paní průvodkyně nám vysvětlila, co obnáší práce archivářů a archivářek. Archivář je totiž pracovník archivu, který provádí výběr z různých dokumentů, zajišťuje jejich evidenci, uložení, ochranu a zpřístupnění veřejnosti. A dokumenty, které archivář vybere a určí k uložení do archivu, se nazývají archiválie. Vyprávěli nám také o archivních fondech a sbírkách, které mimochodem, kdyby byly seřazené vedle sebe, tak by tvořily délku 3740 metrů!

A na závěr exkurze jsme měli soutěž ve skládání archivních kartonů mezi děvčaty a chlapci. Děvčata reprezentovala Nikol a kluky Vojta. Všichni fandili a vítězství si odnesla Nikol. Poslední společná fotografie zakončila zajímavou exkurzi do archívu.

Viktor