Co to je, když se řekne Archeologie

V úterý 24. 10. 2017 nás navštívila archeoložka Alena Veselá z regionálního muzea Mělník a uskutečnila se přednáška o pravěku. Tedy místo první vyučovací hodiny Českého jazyka jsme šli na přednášku o archeologii.

Přednáška probíhala v naší škole pomocí interaktivní tabule v IT 2.

Vyprávěli jsme si o tom, co jsme se učili v dějepisu a co se teprve učit budeme. Povídali jsme si o tom, čím se lidé v pravěku živili, kde bydleli, jaké bylo jejich umění a náboženství. Této době říkáme doba kamenná. Paní archeoložka dále vyprávěla o tom, jak si lidé představovali posmrtný život, způsoby uložení mrtvého do hrobu, počet předmětů, zbraní nebo šperků, které kladli k mrtvému tělu. Všichni jsme pečlivě poslouchali a sledovali obrázky k tématu.

Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavá a poučná. Paní archeoložka byla milá a hezky přednášela.

Lucie