Návštěva Národního muzea  23.1.2018

Vypravili jsme se se třídou 8. A na výlet do Prahy do Národního muzea. V muzeu momentálně probíhá výstava o životě T. G. Masaryka a také výstava" Světlo a život".

Výstava Světlo a život je zaměřena na život zvířat, různých organismů, kteří žijí např. v podzemí, jeskyních, stepích, v tropických lesích. Součástí výstavy jsou také napodobeniny zvířat v životní velikosti, dále tam jsou vycpaná zvířata, různé druhy hmyzu. Byla interaktivní a my si mohli vyzkoušet spoustu věcí. A kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet různé postupy z práce archeologů. Výstava byla zajímavá a poučná a moc se nám všem líbila.

Adéla