Malujeme, malujeme ...

Celý leden a únor máme v Školním vzdělávacím programu pro Výtvarnou výchovu v 6. r. téma: kresbu a malbu postavy. Začínali jsme postavou z minulosti, postavou ze současnosti a čeká nás postava budoucnosti. Poslední hodinu Vv jsme si trochu zpestřili tím, že jsme si vytvořili koláž na téma: Obličej současného člověka.

Úkolem bylo si donést polovinu obrázku obličeje člověka. Žáci si mohli donést obrázek z časopisů nebo vytisknout z PC. Pracovalo se pastelkami a úkolem bylo, aby výsledek byl co nejvíce podobný originálu. Všem se to moc povedlo, ale vybrala jsem tři práce, které mě nejvíce zaujaly. Na první obrázku mě zaujalo, že autorem byl chlapec Ondra a dokreslil obrázek s velkou pečlivostí. Druhý jsem zvolila proto, že dokreslenou ženou byla herečka Martina Randová (Heluš z Ordinace v Růžové zahradě), třetí obrázek jsem vybrala, protože na něm byl vidět ohromný cit pro přesnost. Obrázky zpracovaly Julie a Adéla ze 6. B.

Marie Urbánková, učitelka Vv, 6. B