Kyberprostor RM Mělník  18.10.2017

Dne 18.10. jsme šli se školou na výlet do RM ( Regionální muzeum ) v Mělníce. Sešli jsme se před školou v 8, 00 a vyrazili jsme. Při vchodu do muzea jsme si odložili věci i bundy.

Při vchodu na výstavu nás čekala pěkná výzdoba, ale i policie. Zanedlouho nám začali vysvětlovat, jak se správně a opatrně chovat na internetu a že si nemáme psát s cizími lidmi, které ani neznáme. Jinak by se mohlo stát něco špatného především pro nás. Jinak by mohlo dojít ke kyberšikaně, hned nám policista Martin Moták / známe ho z našeho adaptačního kurzu/ vysvětlit, co všechno kyberšikana obnáší. Kluci si trochu dělali legraci, ale Martin jim řekl, že je to situace opravdu vážná. Kluci ztichli.

Mohli jsme si také zkusit, jak se psalo na starších klávesnicích a psacích strojích a paní učitelka si zase naopak vyzkoušela uhádnout všechny zkratky, které používáme my, mladí.

Moc se mi výstava i povídání líbilo a určitě i celé naší třídě. Z muzea jsme rychle pospíchali do archívu. To si ale přečtete na jiném místě.

Těšíme se na další výlet!

Zapsala Natálie