Kalendář akcí

18. 10. 2018 - Den stromů - Česká zahradnická akademie Mělník

26. 10. 2018 - Strom - symbol vzdělanosti - akce ke 100. výročí založení republiky

14. 12. 2018 - Vánoční tvoření - Česká zahradnická akademie Mělník

21. 12. 2018 - Betlémy - interaktivní výstava RM Mělník

29. 03. 2019 - Noc s Andersenem - přespání ve škole

Praha/ Betlémská kaple, Karlův most, Staroměstské náměstí,.../ dějepisná exkurze - datum bude upřesněno

Dvanáct měsíčků - pohádka pro druháčky v rámci patronátu - datum bude upřesněno

Dle nabídky - divadelní představení

______________________________________________________________________________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX______________________________________________________________________________


06. 06. 2018 - Ano, pane doktore - interaktivní výstava v RM Mělník     cca 40,- Kč

11. - 15. 06. 2018 - Terénní praktika Lhotka u Mělníka -  viz přihláška

21. 06. 2018 - Školní akademie

17. 05. 2018 - Kokořín - přírodovědná exkurze       cca 100,- Kč

22. 05. 2018 - společné fotografování viz přihláška

25. 05. 2018 - Ochrana člověka za mimořádných okolností

Recitační soutěž - školní kolo / termín bude doplněn/

Lobeč, Stará Boleslav, Lysá - dějepisná exkurze / termín bude upřesněn/

01. 02. 2018 - Vysvědčení

                         Hrajeme pohádky pro prvňáčky - Modré divadlo

02. 02. 2018 - Pololetní prázdniny

06. 02. 2018 - Návštěva městské knihovny Mělník - beseda

15. 01. 2018 - Beseda nad kronikou - návštěva mělnického kronikáře pana M. Klihavce

19. 01. 2018 - Jak je důležité míti Filipa - divadelní představení v Mladé Boleslavi

23. 01. 2018 - Viktor Dyk - výstava a beseda v RM Mělník

23. 01. 2018 - Národní muzeum Praha - akce školního klubu

Advent - Šesťáci čtou prvňáčkům - projekt čtenářské gramotnosti

22. 12. 2017 - Vánoční ozdoby - výstava v Regionálním muzeu Mělník

22. 12. 2017 - Vánoční besídka