Terénní praktika

Pondělí

V pondělí ráno jsem jela společně s mojí spolužačkou na Terénní praktika do Lhotky, kam nás odvezl můj taťka. Dorazily jsme krátce před devátou hodinou do Lhotky, a tím začal náš pětidenní pobyt. Po chvíli jsme se ubytovaly na chatkách po třech a převlékly do sportovního oblečení.

Následoval nástup s celým kolektivem, kde nám vedoucí praktik paní učitelkou V. Hofmannovou bylo řečeno, co nás čeká celý týden. Poté nám již začala výuka - přírodopis, matematika a tělesná výchova.

O přírodopis jsme se zašli podívat do blízkého lesa, kde jsme se seznámili s některými druhy stromů. Místo matematiky jsme měli matematiku v terénu a při tělesné výchově jsme si postavili hřiště na badminton a ringo.

V poledne jsme dostali dobrý oběd a potom začal polední klid, a to jsme si vybalili kufry. Odpoledne pokračovala výuka a celý den tak krásně utekl. Naštěstí ještě nepršelo.

Po večeři následovala uvítací diskotéka. Večerka záležela na nás, podle toho jak budeme zlobit nebo spíše jak budeme hodní.

Celý den se mi moc líbil stejně jako následující dny.

          Lucka

Úterý

V 7:45 nás přišla vzbudit paní učitelka Věra Hofmanová. Rychle jsme se převlékli, opláchli a šli na nástup. Poté jsme se vydali na snídani. Po snídani jsme měli pár minut volno, dokud se neřeklo: ,,Nástup''. Na nástupu jsme si rozvrhli, jaká třída půjde na jaký předmět. V plánu byly tři předměty: přírodopis, tělesná výchova a zeměpis. Jako první jsme se vydali na tělesnou výchovu, která představovala rafty. Rozdělili jsme se do skupin většinou po šesti. Začali jsme trénovat a učit se složení posádky a pádla. Po tělesné výchově jsme se vydali na přírodopis. Nebyla to obyčejná hodina. Popadli jsme gumovky, síťky na lovení, lupy, nádoby a běželi jsme k rybníku s paní učitelkou Martinou Kopeckou. Nandali jsme si gumovky a pokoušeli jsme se něco vylovit. Já osobně jsem vylovila malého raka. Zeměpis jsme nestihli kvůli obědu, ke kterému byly špagety. Dopoledne se moc vydařilo. Zeměpis jsme měli odpoledne a také nás navštívila paní Kekulová, se kterou jsme absolvovali další intervenční program. Také nás navštívil ornitolog pan Lumpe a ukázal nám, jak se chytají do sítí ptáci, které pan Lumpe kroužkuje a zase pouští na svobodu.

          Adéla

Středa

Ve středu 13. června 2018 dopoledne jsme měli zeměpis, přírodopis a matematiku. Nejvíce se mi líbil přírodopis, kde jsme vyráběli otisky listu. Po obědě a odpoledním klidu jsme měli rafty, ringo a střílení z kuše. Odpoledne se mi nejvíc líbily rafty. Na vodě jsme si užili spoustu legrace a vrátili jsme se mokří od hlavy k patě. Po večeři nastal večerní program, rozdělili jsme se do dvou skupin, první skupina šla na přednášku o včelařství, kde měl pan F. Hromas, včelař, výborný med, který jsme mohli ochutnat a i objednat si a druhá skupina byla na prezentaci o CHKO Kokořín, kterou měla na starosti paní M. Holubová. Když přednáška skončila, mohli jsme soutěžit, kdo dával pozor a pamatuje si důležité informace. Kdo dokázal odpovědět na dotaz paní Holubové správně, mohl si vybrat magnetku, zápisník nebo samolepku. Moc se mi tento den líbil.

          Nikol

Čtvrtek

Hned brzo ráno jsme měli nástup jako každý den. Po nástupu jsme odcházeli na snídani, která byla chutově dobrá. Když se vše snědlo, pomalu jsme odcházeli do svých srubů. Pak následoval závod na raftech. Moc jsme si to užili, fandili jsme a povzbuzovali jsme se navzájem. Po skončení závodů jsme se odebrali na oběd. Hned po obědě jsme měli dvouhodinový polední klid, který jsme využili přípravou na branný závod, který nás čekal po poledním klidu. Po skončení poledního klidu nás čekal opět nástup. Na nástupu jsme se dozvěděli, co nás bude čekat v branném závodu. Hned, co jsme si vyslechli daná pravidla, jsme se přesunuli na start k paní učitelce Antonínové. Dostali jsme kartičku s číslem, jmény a časem. Pak jsme obdrželi bonbon jako "doping" a všechno to začalo. Nejprve sloní závod. To jsme se nasmáli! Ve dvojicích jsme pak obíhali různá stanoviště. Nejvíc se nám líbilo stanoviště, kde se chodilo po laně nad vodou.

Po skončení branného závodu jsme ulehli vyčerpáním do postele, pak následovala dobrá večeře. Když jsme všichni dojedli, měli jsme volno. Po volnu následovala poslední skvělá diskotéka, kterou jsme si velice užili. Diskotéka rychle utekla a na konci nás paní učitelka Kopecká naučila tři tance, zapojili jsme se úplně všichni dokonce i kluci. Moc jsme se u toho nasmáli. Den rychle utekl a než jsme se rozkoukali, tak už jsme leželi v postelích a spali.

           Majda a Anna

Pátek

Dne 15. 6. 2018 v pátek my, žáci 6. B, 6. C a 6. A, jsme trávili poslední den na terénních praktikách ve Lhotce.

Každý den jsme měli budíček v 7. 30 h ráno a začínali jsme společným nástupem, kde nám učitele sdělovali program na celý den. Pak následovala pestrá a chutná snídaně, která nám všem moc chutnala.

V pátek už bohužel jsme museli sbalit své věci do batohů a kufrů a důkladně uklidit chatky. Po úklidu ještě probíhaly soutěže v ringu a přehazované, v ringu zvítězilo smíšené družstvo a v přehazované zvítězili žáci 6. B.

Po obědě nás učitelé znovu svolali a proběhlo slavnostní vyhlášení všech vítězů v různých soutěžích. Každý vítěz dostal na památku diplom a malou sladkou odměnu. Potom jsme dali věci do autobusu a bez žádných problémů a komplikací jsme dorazili na Mělník na zastávku před školou, kde na nás čekali natěšení rodiče a kamarádi.

Všem žákům se terénní praktika moc líbíla, protože to bylo ne jenom dobrodružné, poučné, ale i moc vtipné a zábavné! Děkujeme!

          Viktor