Vánoční tvoření

Vedle naší Základní školy J. Matiegky se nachází střední škola - Česká zahradnická akademie. V loňském školním roce jsme ji navštívili při příležitosti Dne otevřených dveří. Moc se nám program líbil a dokonce jsme vyrobili pítka pro hmyz. Pak jsme se zúčastnili programu ke Dni stromů, který na ČZA připravili, a také jsme byli nadšeni. Hned jsme se objednali na vánoční workshop a pak už se celý podzim těšili, co se všechno naučíme, co se dozvíme a co si vyrobíme. V prosinci nastal den D, a tak jsme vyrazili na dvouhodinový program. V ČZA se nás ujala paní Křížová a čtyři její studentky. Zavedly nás do prostor, které už jsme znali, a workshop mohl začít. "Budete vyrábět svícny!" dozvěděli jsme se a zaradovali. Každý zaujal své pracovní místo, dostal materiál a základní rady. Pak už záleželo na každém z nás. Brzy se projevilo, kdo má dostatek fantazie, kdo je praktický, kdo má cit pro barvy. Vybírat ozdoby nám pomáhaly studentky, ostatně radily, kde mohly. Po hodině práce stály před každým z nás krásné vánoční svícny. Nebyl nikdo, kdo by mohl říct, že se mu svícen nepovedl. Uklidili jsme svá pracovní místa, poděkovali paní Křížové a studentkám - pomocnicím, popřáli jim hezké Vánoce. Paní učitelka Antonínová se ještě zeptala, zda bychom mohli přijít i na velikonoční workshop. Dostala příslib, že se paní Křížová s naší třídou zase ráda setká. Tak se máme na co těšit.

Po cestě zpátky do školy jsme si povídali o tom, jak je fajn, když se můžeme setkávat se staršími studenty, mluvit s nimi, a tak se seznamovat se střední školou, konkrétně ČZA na Mělníku, trochu jinak, jak je fajn poznávat i profesory, vůbec celou školu. Některým z nás to jistě usnadní rozhodování, kterou střední školu si vybrat!

Děkujeme paní Křížové, studentkám a vlastně i vedení ČZA, že nám umožnili svou školu navštívit, že jsme si mohli vyrobit ozdobu na náš vánoční stůl!

Kluci a holky ze 7. B ZŠ J. Matiegky Mělník