Informace pro rodiče

Třídní schůzky:   13. 11. 2018 od 16:30 hod.

Třídní schůzky:   17. 04. 2018 od 16,30 hod.


Třídní schůzky: 14. 11. 2017 od 16,30 hod.