Strom svobody

Jabloň už zdobí naši školu

Nedávno jsme vás informovali, jaké akce chystá naše škola ZŠ J. Matiegky k významnému výročí 100 let od vzniku naší republiky. V září jsme vybírali vhodnou jabloň a v říjnu ji slavnostně zasadili. Ale popořádku.

Nejprve nás v září přivítala nástěnka, která nám připomněla všechny osobnosti či události kolem 28. října 1918 a zároveň nás paní učitelka vyzvala, abychom fotografovali pomníčky obětem 1. světové války u nás v obci či městě, abychom hledali staré fotografie, vyslechli si rodinné vyprávění o svých předcích. Této soutěže se zúčastnilo 42 žáků naší školy a tři z nich obdrželi zajímavou publikaci o historii města Mělníka, které nám věnoval pan M. Klihavec. Vyhlášení vítězů proběhlo při rozhlasové relaci 7. A určené k oslavám vzniku republiky.

Tři třídy naší školy se zúčastnily výstavy a přednášky pořádané RM Mělník na téma Mělník na cestě k 28. říjnu 1918.

Pak pro žáky devátých ročníků připravili učitelé výstavku předmětů a dokumentů vztahujících se k 28. 10. a soutěž, která byla nejen o vědomostech, ale také dovednostech. Nejlepší tým byl také oceněn a výstavka i soutěž se setkaly s úspěchem.

Vyvrcholením oslav se stal čtvrtek 25. října 2018. V átriu školy, které zdobí kamenné rozpůlené jablko - symbol vědění, vzdělanosti, se sešly třídy 7. B, 8. A a 9. B. Předtím prostor atria uklidili a vyzdobili, připravili na slavnostní akt. Žáci tříd se sešli v barvách, které najdete na naší vlajce. Celou slavností žáky provázely tři dívky, jabloň zasadili předsedové tříd, další žáci ji ozdobili trikolorou. Jablůňce jsme popřáli, aby se jí u nás ve škole dařilo. Na závěr zazněla státní hymna. Pak přišla na řadu barevná trička, ve kterých účastníci vytvořili ornament - stovku.

Podrobně si o všech akcích můžete přečíst v našem školním časopise 220 V, který vychází díky obětavosti pana S. Kotka, majitele Tiskárny Wendy. Děkujeme.

Brzy nás však začne zajímat jiný strom - vánoční! Přejeme všem čtenářům Radnice krásné Vánoce.

Kluci a děvčata ze 7. B ZŠ J. Matiegky Mělník