Povídání nad kronikou města Mělníka  15.1.2018


Dne 15. 1. 2018 k nám do třídy přišel mělnický kronikář pan MARTIN KLIHAVEC. Přišel nám vyprávět, co je to kronika, jak se vyrábí, z čeho se vyrábí a jak se stal kronikářem. Ukázal nám pár starých kronik z roku 2013, 2014 a ukazoval nám je. Říkal, že se kroniky můžou psát i rukopisně, ale i na počítači. On sám volil psaní kroniky města Mělníka na počítači. V dubnu roku 2013 byl Radou města Mělníka jmenován novým kronikářem. V roce 1997 po zhlédnutí výstavy starých pohlednic v mělnickém muzeu začal sbírat pohlednice Mělníka. Uspořádal již několik výstav starých pohlednic ze své sbírky. Také vydal několik knih se starými pohlednicemi města Mělníka a jeho okolí. První jeho výstava byla v roce 2004 v Masarykově kulturním domě. Vše, co nám řekl o sobě a o kronikách, bylo moc zajímavé!!! MOC SE MI TO LÍBILO!


Julie